ana sayfa duygulu sözler


HZ ALİ SÖZLERİ

Hz. Ali sözleri arasında yüzlerce öğüt ve onlarca imtihan var.

Öfke ve kızgınlıktan koru kendini. Çünkü başlangıcı delilik, sonu pişmanlıktır.

Sinir ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.

Nice kan vardır ki, onu dil döker.

Seni yalnız iyi günlerinde arayan, düşkün günlerinde senden kaçacaktır.

Kıskançlık hasta eder.

Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar, hayatlarını daima memnun ve mesut geçirirler.

Mazlumun öç alma günü zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.

İnatçılığın zararı herşeyden çoktur.

Halkın önderi olmak isteyen biri önce kendisini ıslah etmeli, daha sonra başkalarını ıslah etmeye başlamalı ve söz ile diğerlerine edep öğretmeden önce güzel davranışı ile onlara edep öğretmelidir.

Hiçbir süs edep kadar güzel değildir.

Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

Şükür nimetlerin süsüdür.

Öfke korkunç bir ateştir. Onu bastıran ateşi söndürür, yapamayan içinde yanıp gider.

Kim bir işte halka öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli. Bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce, huyuyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine muallim olup kendini terbiye eden kişi, insanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya değer.

Kötü alışkanlıkları terketmek, en büyük ibadetlerdendir.

Soyluluk; babaların, anaların yensup oldukları soyla boyla değil, övülecek üstünlükle kazanılır.

İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağırsınlar sizi.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

1 2 3 4 5 Son


Sevgiler hiç bitmesin duygusal sözler hazırladık.

Komedi